BOOK CHAPTERS

Şimşek, A., “Zaman ve Kronolojiyi Algılama”, 2005 Sosyal Bilgiler 6 ve 7. Sınıflar Öğretim Program Kitabı. s.71–75, (2005).


Şimşek, A., “Sosyal Bilgiler Derslerinde Bir Öğretim Materyali Olarak Edebi Ürünler” Sosyal Bilgiler Öğretimi, (Ed. M. Safran), PegemA Yayınları, Ankara, (2009).


Şimşek, A., “İlköğretim Öğrencilerinde Tarihsel Zaman ve Kronoloji Becerileri” Sosyal Bilgiler Öğretimi, (Ed. M. Safran), PegemA Yayınları, Ankara, (2009).


Şimşek, A., “Tarih Öğretiminde Destanlar ve Efsaneler”, Tarih Nasıl Öğretilir?”, (Ed. M. Safran), s.258-264, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, (2010).


Şimşek, A., “Tarih Öğretiminde Tarihsel Hikaye ve Romanlar”, Tarih Nasıl Öğretilir?”, (Ed. Mustafa Safran), s.264-272, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, (2010).


Şimşek, A., Kronoloji ve Tarihsel Zaman, Tarih Nasıl Öğretilir?”, (Ed. Mustafa Safran), s.98-103, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, (2010).


Şimşek, A., & A. Pamuk, “Tarih Yazıcılığının Dünü, Bugünü yarını Üzerine Kısa Bir Bakış”, Tarih Nasıl Öğretilir?”, (Ed. M. Safran), s.21-27, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, (2010).


Şimşek, A. Ve Ergun, Ç. “Tarih Yazımında “Öteki” Kaynaklar: İstanbul’un Fethi Konusunda Bir Örnekleme”, Mehmet Eröz Armağanı, (Ed. M. Aksoy, O. Yorulmaz), Ötüken, Aralık, s.579-600. (2011).


Safran, M. & Şimşek, A., “Tarihyazımında Bir Sorun: Anlatı”, Türkiye’de Tarihyazımı (Ed. V. Engin ve Ahmet Şimşek), Yeditepe Yayınevi, İstanbul, s.315-331. (2011).


Beritan, F. & Şimşek, A., “Tarihyazımında Avrupamerkezciliğin İzleri”, Türkiye’de Tarihyazımı (Ed. V. Engin ve Ahmet Şimşek), Yeditepe Yayınevi, İstanbul, s.301-315. (2011).


Safran, M. & Şimşek, A., “Tarihyazımında Bir Sorun: Zaman”, Türkiye’de Tarihyazımı (Ed. V. Engin ve Ahmet Şimşek), Yeditepe Yayınevi, İstanbul, s.271-285. (2011).


Şimşek, A., “Giriş ya da Herodotos‟tan Bugüne Tarihyazımına Kısa Bir Bakış”, Türkiye’de Tarihyazımı (Ed. Vahdettin Engin ve Ahmet Şimşek), Yeditepe Yayınevi, İstanbul, s.1-22. (2011).


Şimşek, A., “Görsel Tarih Materyalleri”, Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı kitabı içinde, Demircioğlu, İ. H. & Turan, İ. (Ed.) PegemA Yayınevi, Ankara, (2012).


Çencen, N. & Şimşek, A., “Milli Şef Dönemi”, Modern Türkiye Tarihi, (Ed. S. Beyoğlu & A. Satan), Marmara Üniversitesi Yayınları, s.261-275, (2014).


Yıldırım, T. & Şimşek, A., “Demokrat Parti Dönemi”, Modern Türkiye Tarihi, (Ed. S. Beyoğlu & A. Satan), Marmara Üniversitesi Yayınları, s.279-293, (2014).


Şimşek, A., “Giriş”, Tarih için Metodoloji, Editör: Ahmet Simsek, PegemA, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 408, ISBN:6053182696, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4088491)17. (2015)


Şimşek, A., Kaymakcı S., “Okul Dısı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Amacı ve Kapsamı”, Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi, Editör: Ahmet Simsek, Selahattin Kaymakçı, PegemA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 456, ISBN:978-605-318-268-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4089750) (2015).


Şimşek, A., “Seçilmiş Kaynakça”, Pegem A, Türk Tarihçileri, Editör: Simsek, Ahmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 350, ISBN:978-605-318-737-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3060474) (2016).


Şimşek, A., , “Giriş”, Türk Tarihçileri Editör: Ahmet Simsek, PegemA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 348, ISBN:978-605-318-737-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4088686) (2016).


Şimşek, A., “Tarihsel Bilgiyi Öğrenim Sürecinde Yapılandırmak Ne Derce Mümkündür?”, Tarih, Toplum, Kültür: Ayça Günkut Vurucu Armağanı, Editör: Ikbal Vurucu, Eğitim Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9831-57-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3423919) (2016).


Şimşek, A., “Tarihsel Zaman, Değişim ve Süreklilik”, Tarih için Metodoloji, Editör: Ahmet Simsek, PegemA, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 390, ISBN:978-605-318-269-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1873283) (2016).


Şimşek, A., “Türkiye Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarih Öğretimi Nereye Gidiyor? Öğretim Programları Üzerinden Kısa Bir Değerlendirme”, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III, Editör: Refik Turan, Hakan Akdağ, PegemA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 413, ISBN:978-605-241-007-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3995592) (2017).


Şimşek, A., Alaslan F., “Türkiye’de Tarih Öğretim Programları (Müfredat) Üzerine Yapılmış Çalışmalara Genel Bir Bakış”, Türkiye’de Tarih Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, Editör: İsmail Hakkı Demircioğlu, PegemA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 339, ISBN:9786053188322, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3995559) (2017).


Şimşek, A., “Giriş”, Dünyada Tarihçilik, Editör: Ahmet Simsek, PegemA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 347, ISBN:978-605-241-057-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4088833) (2017).


Şimşek, A., “Giriş”, Türkiye’de Akademik Tarihçilik, Editör: Ahmet Simsek, Alaattin Aköz, Kronik, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 189, ISBN:978-975-2430-26- 6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4088656) (2017).


Şimşek, A., “Türk Tarih Tezi”, Türkiye’de Tarih Eğitimi, Editör: Ahmet Simsek, PegemA, Basım sayısı:2017, Sayfa Sayısı 406, ISBN:978-605-241-142-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4088749) (2017).


Şimşek, A., Yıldırım T., “Türkiye’de Kronoloji Üzerine Yapılmış Araştırmalara Genel Bir Bakış”, Türkiye’de Tarih Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, Editör: İsmail Hakkı Demircioğlu, PegemA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 339, ISBN:9786053188322, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3995536) (2017).


Şimşek, A., “Giriş”, Türkiye’de Tarih Eğitimi, Editör: Ahmet Simsek, PegemA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 406, ISBN:978-605-241-142-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4088704) (2017).


Şimşek, A., “Modern Türk Tarih Eğitiminde Bir Öncü: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu”, Türkiye’de Tarih Eğitimi, Editör: Ahmet Simsek, , PegemA, Basım sayısı:2017, Sayfa Sayısı 406, ISBN:978-605-241-142-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4088731) , (2018).


Şimşek, A., “Cumhuriyet Dönemi Tarih Ders Kitaplarında Haçlı Algısı: Üç Dönem Üç Kitap Üzerinden Bir İnceleme”, Selçuklular ve Haçlılar, Çizgi Yayınevi, Konya, ISBN: 978-605-196-559-8, S.135-157, (2020)


Şimşek, A., Yalı, S., “Sosyal Bilgilerde Tarihsel Düşünme Becerileri”, Sosyal Bilgilerde Güncel Okumalar-2 , Nobel Yayınevi, Ankara, s. 40-53, (2020).


Şimşek, A., Cantimer, A., “Türk Tarih Ders Kitaplarında Afganistan”, Türkistan’dan Anadolu’ya Tarihin İzinde: Prof. Dr. Mehmet Alpargu’ya Armağan 2, Nobel Kitabevi, Ankara, s.1493-1425, (2020).


Şimşek, A., Yalı, S., “Tarihçilik Eğitimi ve Türkiye’de Durum”, Tarih Düşüncesi Yazıları, ISBN: 978-625-00-9734-2, Tarihdüşüncesi.org, İstanbul, s.40-53. (2021).


Şimşek, A., “Tarih Eğitimi Estetik Bir Algının Gelişmesine Katkı Sağlayabilir mi?”, Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik, Cilt 2, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, s.269-280, (2022).